صبر

...حرف نزدن خیلی سختتر از حرف زدنه، خییییلیم سختتره....

/ 1 نظر / 46 بازدید
موژان

درسته حرف نزدن گاهی خیلی سخته ولی بعضی وقتا با بعضی آدما، بهترین گزینه سکوته...